Cliëntenpanel DreumelZorg

De medewerkers van DreumelZorg hechten veel waarde aan ervaringen van hun cliënten en patiënten zowel op het gebied van de eerstelijnszorg als op organisatorisch gebied. Dit heeft geleid tot oprichting van het cliëntenpanel.

Het cliëntenpanel van DreumelZorg heeft als doel de wensen en belangen van de cliënten van het centrum zo goed mogelijk te verwoorden en te behartigen. Het is een spreekbuis voor alle patiënten en cliënten.

Twee keer per jaar worden, in een overleg met vertegenwoordigers van de medewerkers van DreumelZorg, relevante punten en eventuele verbeteringen besproken. Dit steeds vanuit het belang en de wens van de cliënten en pat
iënten.

Voor terugkoppeling van ingediende, besproken en aangepakte onderwerpen wordt zorg gedragen.

Voorbeelden van mogelijke onderwerpen zijn:

 • Patiëntentevredenheid
 • Klachtenregeling
 • Service en bejegeningGHCclientenpanel
 • Veiligheid, verbeterpunten gebouw
 • Enz.

De gewenste onderwerpen/verbeterpunten kunnen aangeleverd worden via onderstaand e-mailadres of via de brievenbus van Oefentherapie Cesar, Paulushof 5, met duidelijke vermelding “Cliëntenpanel”.

Het cliëntenpanel van DreumelZorg bestaat uit:

 • Vertegenwoordigers van de deelnemers van DreumelZorg
  – Trudy Loman, huisarts
  – Hanneke van Beuningen, cesartherapeut
  – Rietje van Beuningen, cesartherapeut
 • Vertegenwoordigers van de cliënten en patiënten van DreumelZorg
  – Jack Beurskens
  – Conny Verbruggen
  – Frans Strik
  – Astrid de Jonge
  – Linda Koopmans

E-mailadres: clientenpanel@dreumelzorg.nl