Kinderfysiotherapie

In het Gezondheidscentrum Dreumelzorg bevindt zich de Kinderfysiotherapiepraktijk Spelenderwijs. Ik ben Lotte Verschragen, kinderfysiotherapeut en naast werkzaam in Dreumelzorg ook in Beneden-Leeuwen en Puiflijk. Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Omrollen, kruipen, lopen, springen, fietsen, zwemmen, een bal vangen, knippen of schrijven. Gewoonlijk maken kinderen deze vaardigheden zich vanzelf eigen. Soms verloopt het bewegen, spelen en sporten van een kind niet vanzelf. Daar kan een kinderfysiotherapeut bij helpen.

Intake, observatie en onderzoek
Na de inventarisatie van de problemen die u of uw kind ervaren, wordt het bewegen van uw kind geobserveerd en onderzocht. Gewoon kind zijn, plezier beleven aan en uitgedaagd worden tot bewegen, spel en sport staan daarbij voorop. Met leuk spelmateriaal wordt een veilige sfeer gecreëerd. Bij het onderzoek worden ook leeftijdsgerichte motorische testen gebruikt. Baby’s worden geobserveerd, onderzocht en behandeld in de thuissituatie, peuters en schoolkinderen in de praktijk.

Hoe ziet de begeleiding eruit?
De onderzoeksresultaten worden met u besproken en er wordt een plan van aanpak gemaakt.  Soms is advies of voorlichting voldoende. De behandeling is erop gericht de motorische mogelijkheden van uw kind te vergroten. Dit gebeurt met kindgericht spelmateriaal waarbij het oefenen zoveel mogelijk spelenderwijs gebeurt, in aansluiting op de belevingswereld van uw kind. U als ouder wordt nauw betrokken bij de behandeling.

Mogelijke voorbeelden voor begeleiding:

  • Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek, evenwicht)
  • Schrijfproblemen
  • Gegeneraliseerde hypermobiliteit
  • Schedelvormafwijking en voorkeurshouding zuigeling
  • Kinderen met orthopedische en sport gerelateerde problemen

Als u na het lezen van deze informatie vragen heeft, hoor ik dat graag! U bent van harte welkom om contact op te nemen.

ContactgegevensLogo kinderfysio juni 2019
Paulushof 5
6621 CH Dreumel
E-mail: info@kftspelenderwijs.nl
Website: www.kftspelenderwijs.nl