Logopedie

Remko-van-der-VlietMijn naam is Remko van der Vliet en sinds 1998 ben ik werkzaam als logopedist in Dreumel.

Wat is logopedie?

Vaak wordt logopedie geassocieerd met stotteren of andere spraakproblemen, maar logopedie houdt veel meer in dan spraak alleen. Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

In de logopedie houdt men zich bezig met signalering, het doen van onderzoek en de behandeling van problemen in de communicatie en het eten en drinken. Ik behandel mensen van alle leeftijden.
In de peuter-, kleuter- en basisschoolleeftijd worden veel kinderen behandeld voor articulatieproblemen, open mondgedrag, duimen, taalachterstand, heesheid, tweede taalverwerving en stotteren. Ook op oudere leeftijd komen kinderen naar logopedie. Het gaat dan meestal om de articulatie, afwijkend mondgedrag, verkeerd slikken, lees- en spellingsproblemen of heesheid.
Volwassenen komen voornamelijk bij de logopedist in verband met verkeerd stemgebruik, hyperventilatie, spraakafzien en taal- en spraakproblemen als gevolg van neurologische problemen, bv na een herseninfarct.

Werkwijzelogopedie

Mijn werkwijze is klantgericht. Per patiënt kan een klacht anders ervaren worden. Om logopedie in te zetten wordt dus eerst gekeken naar de ernst van de klacht. Ho
eveel last ervaart de patiënt ervan.Daarnaast vind ik een goede relatie met de betrokkenen erg belangrijk omdat dit het fundament is van een goede therapie. Tijdens het eerste contact zal de hulpvraag nader bekeken worden en bepaald worden op welk gebied extra onderzoek nodig is. Na onderzoek zullen de resultaten besproken worden en zal het therapieplan voorgelegd worden. Gedurende de behandeling zijn er verschillende evaluatiemomenten en blijft een goed contact centraal staan, zodat de behandeling uiteindelijk naar tevredenheid kan worden afgerond.

Verder informatie
Op mijn website www.logopediedreumel.nl kunt u meer informatie vinden over logopedie en mijn praktijk. Mocht u daarna nog vragen hebben kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen via mail of telefoon.

Contactgegevens
Paulushof 3
6621 CH Dreumel
Tel: (0487) 573040
E-mail: r.vdvliet@zonnet.nl
Website: www.logopediedreumel.nl