DreumelZorg, wachtkamerschermen in het gezondheidscentrum

GHCwachtkamerbeeldscherm01Op donderdag 8 april zijn 3 wachtkamerschermen overgedragen aan de zorgverleners in Dreumelzorg door de werkgroep multifunctionele accommodaties Dreumel. Deze werkgroep is ontstaan in 1999, toen het kruisgebouw aan de Dorpstraat in Dreumel zou gaan verdwijnen. Later kwam dit ten goede  aan de woningstichting en is er  een bedrag gereserveerd voor een bijdrage aan de gezondheidszorg van Dreumel.

De werkgroep, bestaande uit Thom Elzen, Toon Maas, Frans Strik en Jack Beurskens, meende begin 2015 dat de realisatie van het nieuwe gezondheidscentrum DreumelZorg een mooie gelegenheid zou zijn om het bedrag te besteden.

In overleg is uiteindelijk gekozen voor de wachtkamerscheGHCplaquette onthullingrmen. In de hal van het gebouw is een plaquette onthuld, waarop kort de geschiedenis van dit geschenk staat vermeld.

DreumelZorg is erg blij met het geschenk. Er is nu weer een extra mogelijkheid om de mensen te informeren over allerlei zaken zoals welke zorgverleners er zijn en wanneer aanwezig, vakantieregeling, waarnemers, wachttijden, maar ook voorlichting wat de verschillende disciplines doen en algemene gezondheidszorg. Op ieder beeldscherm komt de informatie passend bij die discipline(s). De algemene info van DreumelZorg wordt op alle schermen geplaatst.

DreumelZorg wil bovengenoemde werkgroep dan ook hartelijk bedankenGHCwachtkamerscherm02 voor het werk dat ze verricht hebben. Dit komt ten goede aan de gehele  Dreumelse bevolking en een ieder die gebruik maakt van het gezondheidscentrum.

Lees ook andere berichten...